direktmarknadsföring

Vi hjälper våra kunder att förbättra sin prestationer genom att flytta fokus från transaktioner till att hantera relationer.

I en allt snabbare takt blir produkter och tjänster standardiserade och marknaderna globaliseras. I takt med att företag kopierar varandra och möjligheten att jämföra priser på nätet ökar, minskar den premie som kunderna är villiga att betala extra för ett varumärke.

Kundklubbar, lojalitet, relationsmarknadsföring, 1-1 marknadsföring, segmentering osv. är bara några av de metoder som används för att finna rätt väg att skapa långvariga relationer med kunderna på den allt mer konkurrensutsatta marknaden. Allt för ofta hamnar kunden i ett segment, vilket inte är mer än ett passivt mål för marknadsföringsaktiviteter. Segmenten ställer inte frågor, provar inte saker, klagar inte, förhandlar inte om priser och väljer inte det ena framför det andra.

Att enbart segmentera sina kunder leder därför inte alltid till de effekter vi vill uppnå. Detta beror på att kunderna är olika, dynamiska och interaktiva, oavsett hur vi segmenterar marknaden. För att lyckas gäller det att bygga upp ett långsiktigt, ömsesidigt och lönsamt förhållande. Detta innebär att man måste känna till kunderna tillräckligt bra för att leverera relevanta och lämpliga erbjudanden, tjänster och meddelanden som motsvarar deras enskilda behov. Hänsyn skall tas till kundens värde, beteende och behov.

Vi hjälper våra kunder att nå sina strategiska och operationella mål genom att bygga de rätta relationerna med de rätta kunderna över de rätta kanalerna och med de rätta processerna och medarbetarna.