ledarutveckling på alla nivåer

För att leda ett företag, avdelning eller projekt krävs bra utbildning, praktiska verktyg och träning i skarp miljö.
Wimarson Consulting hjälper dig att uppfylla kraven på kompetens inom alla ledningsfunktioner. Vi har en lång erfarenhet av ledning och utbildning, är flexibla, har hög servicenivå och möter dig med utgångspunkt i din egen situation.

Vi ger dig handfast hjälp i yrket som ledare med teoretiska och praktiska övningar. Du får en fördjupad inblick i hur du skapar värdetillväxt genom ditt agerande och dina medarbetare. Vi garanterar att du redan efter första utbildningstillfället får kunskap och verktyg som utvecklar både dig och ditt företag. Du får också en metodik kring professionellt agerande som ger mervärde för organisation och kunder samt ökar din trovärdighet.

Några av de områden vi fokuserar på i din ledarutveckling är:
 

  • Hur styra verksamheter
  • Strategiprocessen
  • Marknadsprocessen
  • Skapa mål och följa upp
  • Beslutsprocessen
  • Skapa värdetillväxt
  • Det inre ledarskapet
  • Aktivt ledarskap
  • Förändringsprocessen
  • Ekonomistyrning