anders wimarson

Gedigen kunskap, kompetens och erfarenhet från ledande befattningar i bolag och organisationer som bl.a. Orkla, Intermail, StroedeRalton och Försvarsmakten samt utbildning från Handelshögskolan i Göteborg, Executive Management Institute i Stockholm och Heriot Watt University i Edinburgh. Befattningarna har inneburit ansvar för;
 

  • Utveckling av organisationer med olika kulturer
  • Sammanslagning av avdelningar och företag
  • Process- och ledningsutveckling
  • Strategiutveckling för företag, avdelningar och produkter
  • Ledarutveckling
  • Förändringsledning
  • Försäljning
  • Utveckling av kunder


Men vi nöjer oss inte med detta i vår strävan efter att erbjuda de bästa lösningarna till våra klienter. Vår vision är; Tillsammans formar vi framtiden. Med det menar vi att vi tillsammans med våra klienter arbetar fram hållbara lösningar. Vid behov tar vi också in ytterligare synpunkter på de aktuella problemställningarna för att bredda lösningsalternativen. Till vår hjälp har vi ett antal specialister och experter inom sina specifika område, verksamma på skandinavisk nivå. Denna expertis återfinns inom bland annat varumärkesbyggnad, juridik, rekrytering, inre- och yttre ledarskap, strategi och personlig utveckling.

All denna kunskap används för att hjälpa dig och ditt företag i er utveckling in i framtiden.