hur vi jobbar

Vi arbetar med uppdrag från ledningsgrupper vid behov av tillfällig ledningskompetens inom företagsövergripande problemställningar. De kärnområden vi arbetar inom är:

  • Målstyrning, strategi och policy
  • Organisation och kultur
  • Ekonomi, finansiering och administration


Med djup kunskap inom stödområdena:

  • Direktmarknadsföring
  • Ledarutveckling
  • Performance Management


Uppdragen löser vi utifrån klientens önskemål, vanligtvis enligt någon av nedanstående metoder;

  • faktabaserad problemlösning, där klienten efterfrågar specifik information/kunskap för att lösa eget ett eget problem
  • handlingsbaserad problemlösning genom process där klienten får lära sig hur man löser liknade problem


Genom att kombinera djup insikt i dynamiken i organisationerna och marknaderna med nära samarbete med alla nivåer i företaget säkras varaktiga resultat, uthålliga konkurrensfördelar och kapabla organisationer.

Varmt välkommen att höra av dig för att höra mer om hur våra tjänster kan hjälpa dig att bli mer framgångsrik! Vi kommer gärna och berättar mer utförligt utifrån din specifika verksamhet.